چند حرف زندگی

به نام او....

به نام او....

ای پناه قلب های بی پناه

ای امید آسمان های غریب

ای دوای درد دل های اسیر

ای عبورتو غروب آرزو

کوچه دل با تو زیبا می شود

تو شفا پخش نگاه عاشقی

مهربان نازنینی مثل عشق

با تمام شاپرک ها صادقی

الهی گل کند در آسمان ها

خلوص غنچه سرخ دعاها